ข้อดีของการทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้นั้น แม้ว่าความเสียหายบางประเภทจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง จากการเกิดไฟไหม้ก็ตาม แต่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่ใช้ดับไฟ หรือสารดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ดับไฟเช่น ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงต้องถูกฉีดน้ำทำให้เปียกและเสียหาย เป็นต้น ความเสียหายอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น เจ้าหน้าที่ต้องทุบ กระจก เพื่อกรุยทางเข้าไปดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าของอาคารที่ยังไม่ถูกไฟไหม้เพื่อฉีดน้ำเข้าไปในอาคารที่ถูกไฟไหม้ทำให้กระเบื้องแตก เป็นต้น รวมไปถึงความเสียหายที่ถูกระเบิดเพื่อป้องกันมิให้ไฟขยายตัวต่อไป แม้กระทั่งความเสียหายที่เกิดจากควัน หรือการถูกลนจนเกรียมด้วยความร้อนจากไฟ  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงชิ้นส่วนอาคารที่ถูกไฟไหม้ ที่อาจเกิดจากสาเหตุไฟไหม้กำแพงข้างอาคารแล้วหล่นลงมาทับ เอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเสียหาย  หรืออาจเกิดจากทรัพย์สินที่สูญหายขณะเกิดไฟไหม้หรือหลังจากเกิดไฟไหม้ของผู้เอาประกันภัยอัคคี

ประกันอัคคีภัย นั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งมีดังนี้ ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองพื้นฐานเพียง 3 ภัย นั่นก็คือการเกิด ไฟไหม้ การเกิดฟ้าผ่า รวมไปถึงการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง สำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนั้น จะให้ความคุ้มครอง พื้นฐานเพิ่มได้มาก  ให้ประโยชน์กรณีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อน เป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งดอกเบี้ยใน  ฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

สำหรับข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย คือ เรื่องของเบี้ยประกันภัย เมื่อเรากู้เงินซื้อบ้านซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อทำสัญญากู้เงิน สิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือ การทำประกันภัย ซึ่งสาเหตุที่ทำประกันภัยที่ผ่านมา เจ้าของบ้านที่กู้ซื้อบ้านมักจะเข้าใจกันส่วนมากว่าประกันที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินบังคับให้คุณซื้อจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านด้วย แต่ความเป็นจริงแล้ว ธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมเงินจะให้ความคุ้มครองเพียงตัวอาคารบ้านเรือนเท่านั้น สิ่งสำคัญคือคุณควรสำรวจความต้องการของตัวเองก่อนว่าอยากจะปกป้องทรัพย์สินประเภทใดบ้าง การประกันภัยบ้าน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการปกป้องหรือบรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินที่คุณรักและสิ่งที่อยู่ภายในบ้านหากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับบ้าน https://www.tipinsure.com/Fire/fire_step_1/tip_home